PROPOSITION

UnitedGermanyRussia

Sponzoři

Mediální partneři

Winter carp race Toušeň 2017

Winter Carp Race Toušeň 2017

Generálním partnerem akce je firma Jet Fish

Historicky první kaprařský závod na soukromém jezeru Toušeň!

 

Termín:  20. 11. – 25. 11. 2017

120 hodin nonstop

Počet týmů: 20

Sraz účastníků v areálu jezera Toušeň:  http://www.tousen-ryby.cz/kde-nas-najdete/

20. 11.  2017

-  8:00 – registrace závodníků

- 9:00 – losování lovných míst

- 9:30 přesun na lovná místa,  stavba tábora, mapování dna, usazení bojek a krmení

-  12:00 – Start závodu

- povoleno vše v rámci pravidel

25.  11.  2017

- 12: 00 – konec závodu

- 14: 00 – vyhlášení vítězů a předání cen

Kontakty: Tonda Gergišák  +420 775 144 670

Rob Samek           +420 773 799 549

Přihlášky odesílejte na email cm-praha@seznam.cz, nebo se přihlaste pomocí formuláře, v sekci přihláška ,, hlavní závod “

V přihlášce uveďte: Název týmu, členy týmu, kontaktní telefon a email

 

Registrace:

- Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na našem webu, nebo emailem. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém k nám dorazí registrační emaily. Obratem Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného.

Startovné 15 000,- kč (za dvou až tříčlenný tým )

V případě, že do 7 dnů od data přihlášení, nebude bez důvodné omluvy uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům.

- Zruší-li registrovaný tým registraci po 10. 11. 2017, startovné se vrací pouze v 50 % výši.

 

Losování:

- Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu, a to v pořadí, ve kterém se jednotlivé týmy registrovaly. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude za něj losovat hlavní rozhodčí.  Vylosované místo  si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Poté každý tým obdrží mapu lovného místa,informace jak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu, hlavního rozhodčího a sektorové rozhodčí.

Bodování:

- Bodované ryby: Kapr 6kg včetně, amur 6kg  včetně. Ryby se zváží a zadokumentují. Všechny ulovené ryby musí být po zvážení a zdokumentování s náležitou opatrností puštěné zpět do vody.

Minimálně jeden člen týmu musí mít mobilní telefon a při ulovení bodované ryby prozvoní sektorového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační cedulí, kde budou údaje o ulovené rybě , zapíše ulovenou rybu do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartě stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.

- V případě, že tým zavolá rozhodčího k měření chycené ryby, která nebude dosahovat stanovené váhy  (tolerance 200g), napíše rozhodčí do karty rozhodčího a týmu záznam o ulovení nebodované hlášené ryby. Tento záznam podepíše, jak rozhodčí, tak i zástupce týmu. V případě druhého záznamu o  nebodované  rybě v kartě týmu a rozhodčího,  se týmu nebude bodovat další chycená bodovaná ryba.

Loví se způsobem, chyť a pusť.

 

Povolená technika lovu:

- Soutěží dvoučlenná mužstva (mohou mít třetího, který může rovněž chytat a má veškerá práva a povinnosti, jako první dva soutěžící). Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty.

Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním jednoháčkem. Protihrot je zakázán!

- Povolen pouze lov na položenou.

- zavážení povoleno

- krmení z člunu povoleno

Nástraha:

- nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas).

- Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!

- Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové),pelety a veškerý partikl ( kukuřice, tygří ořech….atd. )

Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA povoleny. Zarážky imitující partikl jsou povoleny! K vyvážení a k nadzvednutí nástrahy je povoleno pouze plovoucí boilie a zarážky imitující partikl.

- Zig Rig povolen

Ke krmení povoleno: 

- Boilies, Pelety

- Partikl povolen ( musí být dokonale uvařen )

- Používání methodmixu, hlíny, lepidel a obalování olov povoleno
- Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

- Krmení možné z člunu, lopatkou,  kobrou, nebo prakem (košíčkové praky povoleny). Krmení raketou (spombem,  red-mamou, …) je povolené.

Zavážecí lodička je povolená.

 

Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou  zakázány.

Lovný sektor:

- lovná místa je možné si označit pouze tyčovou bojkou. Povoleny 2 ks na tým.

- Lovné sektory budou vyznačené páskou a tyčovou bojkou

- Vstupovat do lovného místa během závodů smí rozhodčí a pořadatel. Ostatní osoby pouze se souhlasem členů týmu v daném lovném místě.

- V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat následně protest a ryba nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím. Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání, vstoupit do vody do výšky pasu.

Povinné vybavení:

- Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 90 cm, odháčkovací matrací, dvěma saky k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku mohou být maximálně jedna ryba), vyprošťovačem háčků a člunem.

- záchraná vesta na člun

- odháčkovací matrace je ve člunu povinná!

Lovný prostor:

- Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem, vyznačeny budou též v mapě závodního úseku na internetových stránkách a na plakátu v areálu závodu.

- na vodě budou lovné sektory vyznačeny tyčovými bojkami

Pohyb a chování v průběhu závodu:

- Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto odvézt.

 

Protest:

- Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise: Hlavní pořadatel závodu, hlavní rozhodčí, rozhodčí sektoru, kterého se protest týká a dva kapitáni vylosovaných týmů z daného sektoru. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.

Vyhodnocení:

Vítězem se stane tým s nejvyšším součtem třech bodovaných kaprů. K vítězství může postačit i jeden ulovený kapr a amur, nebo dva ulovení kapři a amuři, pokud váha bude větší  než v případě třech ulovených nejtěžších bodovaných ryb. V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovený kapr a amur. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra.

- V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba, nejdelší ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující čas ulovené první bodované ryby.

CENY:

Finanční výhry se vítězům vyplácí ihned během  vyhlašování vítězů!

1. Místo:                                                                Sektor A:    1. místo - 10 000,-  czk

- hotovost 60.000,–Kč                                                         2. místo - 5000,- czk                     

věcné ceny                                                                                   3. místo - věcné ceny

- poháry

2. Místo:                                                                  Sektor B:    1. místo - 10 000,- czk

- hotovost 30. 000,- kč                                                         2. místo - 5000,- czk

- věcné ceny                                                                                  3. místo - věcné ceny

- poháry

3. Místo:

- hotovost 20. 000,- kč

- věcné ceny

-  poháry

Speciální ceny:

Nejtěžší bodovaná ryba závodu

5000,- kč v hotovosti

- trofej

První bodovaná ryba

5000,- kč v hotovosti

 

Závěrečná ustanovení:

- Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!

Týmy, které se umístí na celkovém prvním, druhém a třetím místě, nemají nárok na cenu za vítěze sektoru.

V případě kompletního nezaplnění startovní listiny týmy, si pořadatel vyhrazuje právo k ponížení výher.

V případě nepřízně počasí ( zamrznutí jezera ), nebo malé účasti, se závod přesune na rok 2018. Startovné bude vráceno v plné výši.

- pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo. V takovém případě již nebude na Winter Carp Race Toušeň vpuštěn.

Webove stránky jezera: http://www.tousen-ryby.cz

Všichni účastníci Winter Carp Race Toušeň 2017 se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití.

Sponzoři míst a sektorů


Sponzor 1.

Sponzor sektoru

ZDE JE PROSTOR PRO
VAŠI REKLAMU!

Video dne

Partneři

Mediální partneři