PROPOSITION

UnitedGermanyRussia

Sponzoři

Mediální partneři

Propozice

I. CARP MARATHON BOREK

První ročník závodu na soukromém jezeru Borek – Stará Boleslav

Termín:  28. 9. – 2. 10. 2016  

Sraz účastníků v areálu jezera Borek zde: http://jezero-borek.cz/cz/kontakty

Počet týmů: 19

28. 9.  2016

-  17:00 – regitrace závodníků

- 19:00 – losování lovných míst

- večerní posezení  ( zdarma kýta pro závodníky )

29. 9. 2016

-  06: 00 přesun na lovná místa

-  06: 00 – 09: 00 -  mapování dna, zakrmení lovného místa, označení lovného místa

09: 00 – 10: 00 – klid na vodě ( zákaz krmení, zákaz vstupu na vodu )

- 10: 00 – start závodu

2.  10.  2016

- 10: 00 – konec závodu

- 12: 00 – vyhlášení vítězů a předání cen

Kontakty: Tonda Gergišák  +420 775 144 670

   Rob Samek           +420 773 799 549

Přihlášky odesílejte na email cm-praha@seznam.cz

V přihlášce uveďte: Název týmu, členy týmu, kontaktní telefon a email

 

Registrace:

- Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na našem webu. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém k nám dorazí registrační emaily. Obratem Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného.

Startovné 8000,- kč

V případě, že do 16 dnů od data přihlášení, nebude bez důvodné omluvy uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům.

- Zruší-li registrovaný tým registraci po 10. 08. 2016, startovné se vrací pouze v 50 % výši.

 

Losování:

- Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu, a to v pořadí, ve kterém se jednotlivé týmy registrovaly. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude za něj losovat hlavní rozhodčí.  Vylosované místo  si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Poté každý tým obdrží informační kartu k lovnému místu. V kartě budou informace o lovném místě, mapa lovného místa, jak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu, hlavního rozhodčího a sektorové rozhodčí.

Bodování:

- Bodované ryby: Kapr 5kg včetně, amur 5kg  včetně. Ryby se zváží a zadokumentují. Všechny ulovené ryby musí být po zvážení a zdokumentování s náležitou opatrností puštěné zpět do vody.

Minimálně jeden člen týmu musí mít mobilní telefon a při ulovení bodované ryby prozvoní sektorového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační cedulí, kde budou údaje o ulovené rybě , zapíše ulovenou rybu do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartě stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.

- V případě, že tým zavolá rozhodčího k měření chycené ryby, která nebude dosahovat stanovené váhy  (tolerance 100g), napíše rozhodčí do karty rozhodčího a týmu záznam o ulovení nebodované hlášené ryby. Tento záznam podepíše, jak rozhodčí, tak i zástupce týmu. V případě druhého záznamu o  nebodované  rybě v kartě týmu a rozhodčího,  se týmu nebude bodovat další chycená bodovaná ryba.

Loví se způsobem, chyť a pusť.

Protest:

- Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise: Hlavní pořadatel závodu, hlavní rozhodčí, rozhodčí sektoru, kterého se protest týká a dva kapitáni vylosovaných týmů z daného sektoru. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.

 

Povolená technika lovu:

- Soutěží dvoučlenná mužstva (mohou mít třetího, který může rovněž chytat a má veškerá práva a povinnosti, jako první dva soutěžící). Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním jednoháčkem. Protihrot je zakázán!

- Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas).

- Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!
- Povolen pouze lov na položenou.

- Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety.

Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA povoleny. Zarážky imitující partikl jsou zakázány! K vyvážení a k nadzvednutí nástrahy je povoleno pouze plovoucí boilie.

- Zig Rig povolen

Ke krmení po povoleno: Boilies, Pelety

- Partikl zakázán

- Používání methodmixu, hlíny, lepidel a obalování olov zakázáno.
- Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

- Krmení možné pouze ze břehu a to pomocí ruky,  lopatky, kobry, nebo prakem (košíčkové praky zakázány). Krmení raketou (spombem,  red-mamou, …) je zakázané.

- krmení z člunu povoleno pouze od 08: 00 – 9: 00

16: 00 – 17:00

Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou  zakázány.

Lovný sektor:

- lovná místa je možné si označit pouze tyčovou bojkou. Povoleny 2 ks na tým.

- krmení ze člunu povoleno pouze ve stanovenou dobu

- Lovné sektory budou vyznačené páskou a tyčovou bojkou

- Vstupovat do lovného místa během závodů smí rozhodčí a pořadatel. Ostatní osoby pouze se souhlasem členů týmu v daném lovném místě.

- V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat následně protest a ryba nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím. Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání, vstoupit do vody do výšky pasu.

Povinné vybavení:

- Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 70 cm, odháčkovací matrací, dvěma saky k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku mohou být maximálně dvě ryby), vyprošťovačem háčků a člunem (vzhledem ke složité dostupnosti některých míst).

Lovný prostor:

- Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem, vyznačeny budou též v mapě závodního úseku na internetových stránkách a na plakátu v areálu závodu.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

- Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto odvézt.

Vyhodnocení:

- Vítězí tým s nejvíce kg ulovených ryb.
- V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba, nejdelší ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující čas ulovené první bodované ryby.

Finanční výhry se vítězů, vyplatí ihned po vyhlášení vítězů!

1. Místo:

- hotovost 30.000,–Kč

věcné ceny

- poháry, medaile

- putovní pohár

2. Místo:

- hotovost 20. 000,- kč 

- věcné ceny

- poháry a medaile

3. Místo:

- hotovost 10. 000,- kč

- věcné ceny

-  poháry a medaile

4. – 10. Místo:

- věcné ceny

Speciální ceny:

Nejtěžší bodovaná ryba závodu:

5000,- kč v hotovosti

- trofej

Losovaná cena:

1000,-

Tohoto losování se nemohou zúčastnit týmy, které skončili na 1-3 místě!

V případě, že vylosovaný tým nebude na závěrečné vyhlašování, bude se losovat další vítěz této ceny. 

Závěrečná ustanovení:

- Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!

- pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo. V takovém případě již nebude na Carp Marathon Borek  vpuštěn.

Všichni účastníci I. Carp Marathonu Borek se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití.

 

Sponzoři míst a sektorů


Sponzor 1.

Sponzor sektoru

ZDE JE PROSTOR PRO
VAŠI REKLAMU!

Video dne

Partneři

Mediální partneři