PROPOSITION

UnitedGermanyRussia

Sponzoři

Mediální partneři

Propozice

Jet Fish Carp marathon Labe – podzim 2017

Mezinárodní kaprařský  závod na řece Labi u Kostelce nad Labem.

Pod záštitou  Středočeského územního svazu a jeho předsedy pana Dušana Hýbnera.

cml_2017_mapka2

Termín:  3. – 8. 10. 2017

Přihlášky zde: http://www.cm-praha.cz/o_zavode/prihlasky/

Registration here: http://www.cm-praha.cz/o_zavode/prihlasky/


Závodní úsek:

Labe u Kostelce nad Labem  – revír 411049 – Labe 17

Závodní úsek bude začínat po proudu pravý břeh  řeky od  výtoku z borecké tůně u ř. km 868,8 a pokračovat bude až k jezu v Kostelci Nad Labem., kde bude konec. Rozdělen bude na dva sektory.

Počet týmů: max. 25

- lov nonstop

 

3. 10.  2017

-  16:00 – 19: 00 –  registrace závodníků  ( Sraz účastníků v areálu fotbalového hřiště v Kostelci nad Labem )

-19: 30 – 20:00 – losování lovných míst

- večerní posezení a zábava

Pro každého člena registrovaného týmu 1 x porce grilované kýty zdarma

4. 10. 2017

-  05: 00 přesun na lovná místa

-  05: 00 – 09: 00 -  mapování dna, zakrmení lovného místa

09: 00 – 10: 00 – klid na vodě ( zákaz krmení, zákaz vstupu na vodu )

- 10: 00 – start závodu

8.  10.  2017

- 10: 00 – konec závodu

- 12: 00 – vyhlášení vítězů a předání cen

Kontakty:

Antonín Gergišák  +420 775 144 670

Robert Samek           +420 773 799 549

Přihlásit se můžete zde: http://www.cm-praha.cz/o_zavode/prihlasky/

email: cm-praha@seznam.cz

Registrace:

- Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na našem webu. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém k nám dorazí registrační emaily. Obratem Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného.

Startovné 7000,- kč

V případě, že do 7 dnů od data přihlášení, nebude bez důvodné omluvy uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům.

- Zruší-li registrovaný tým registraci, startovné se vrací v  70 % výši.

- pokud se týmu, který se po úhradě startovného bude chtít ze závodu odhlásit a podaří se mu za sebe sehnat náhradní tým a tento tým uhradí včas startovné, bude odhlášenému týmu startovné vráceno v plné výši

 

Losování:

- Nejdříve se vylosuje pořadí, v kterém budou následně týmy losovat lovné místo.  Pořadí se bude losovat dle data přihlášení jednotlivých týmů. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude za něj losovat hlavní rozhodčí.  Vylosované místo  si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Bodování:

VÍTĚZEM SE STANE TÝM S NEJVYŠŠÍM SOUČTEM VÁHY TŘECH BODOVANÝCH KAPRŮ. K VÍTĚZSTVÍ MŮŽE POSTAČIT I JEDEN ULOVENÝ KAPR A AMUR, NEBO DVA ULOVENÍ KAPŘI A AMUŘI, POKUD VÁHA BUDE VĚTŠÍ  NEŽ V PŘÍPADĚ TŘECH ULOVENÝCH NEJTĚŽŠÍCH BODOVANÝCH RYB. V PŘÍPADĚ ROVNOSTI KIL ROZHODUJE O POŘADÍ NEJTĚŽŠÍ ULOVENÝ KAPR A AMUR. POKUD NEROZHODNE ANI TOTO KRITÉRIUM, BUDE PRO URČENÍ POŘADÍ ROZHODUJÍCÍ ČAS ULOVENÍ PRVNÍHO BODOVANÉHO KAPRA.

Minimálně jeden člen týmu musí mít mobilní telefon a při ulovení bodované ryby prozvoní sektorového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační cedulí, kde budou údaje o ulovené rybě , zapíše ulovenou rybu do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartě stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.

 

Loví se způsobem, chyť a pusť.

Protest:

- Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise: Hlavní pořadatel závodu, hlavní rozhodčí, rozhodčí sektoru, kterého se protest týká a dva kapitáni vylosovaných týmů z daného sektoru. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.

 

Povolená technika lovu:

- Soutěží dvoučlenná mužstva (mohou mít třetího, který může rovněž chytat a má veškerá práva a povinnosti, jako první dva soutěžící). Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním jednoháčkem. Protihrot je povolen!

- Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas).

- Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!

- obalování olov povoleno
- Povolen pouze lov na položenou.

- Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety.

Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA povoleny. Zarážky imitující partikl jsou povoleny! K vyvážení a k nadzvednutí nástrahy je povoleno pouze plovoucí boilie a zarážky imitující partikl.

- Zig Rig povolen

- závážení montáží povoleno ( je ale třeba brát ohled na lodní dopravu )

Krmení:

- Partikl povolen

- method mixy, šroty povoleny

- zákaz použití živých návnad ( červy, žížaly, atd.  )

- Používání  hlíny a lepidel  povoleno
- Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

- Krmení možné ze břehu i ze člunu, použití  lopatky, kobry, nebo praku (košíčkové praky povoleny) povoleno.

-  Krmení raketou (spombem,  red-mamou, …) povoleno.

- závážecí lodičky povoleny

 

Lovný prostor:

- lovná místa je přísně zakázáno označovat jakýmkoliv způsobem

- lovné místo bude vyznačeno na břehu tabulkou s číslem místa

- Lovné sektory budou vyznačené páskou

- Vstupovat do lovného místa během závodů smí rozhodčí a pořadatel. Ostatní osoby pouze se souhlasem členů týmu v daném lovném místě.

- V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat následně protest a ryba nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím. Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání, vstoupit do vody do výšky pasu, nebo rybu zdolávat z člunu.

Povinné vybavení:

- Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 70 cm, odháčkovací matrací, dvěma saky k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku mohou být maximálně dvě ryby), vyprošťovačem háčků.

Doporučujeme použít při použití člunu záchranou vestu.

Použití člunu na vlastní nebezpečí.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

- Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto odvézt.

Vyhodnocení:

Týmy, které se umístí na celkovém prvním, druhém a třetím místě, nemají nárok na cenu za vítěze sektoru.

Finanční výhry se vítězům, vyplatí ihned po vyhlášení vítězů.

1. Místo:

- hotovost 30.000,–Kč

- věcné ceny

- poháry, medaile

2. Místo:

- hotovost 20. 000,- kč 

- věcné ceny

- poháry a medaile

3. Místo:

- hotovost 15. 000,- kč

- věcné ceny

-  poháry a medaile

Speciální ceny:

Sektor A:

1. Místo 7000,- věcné ceny
2. Místo věcné ceny
3. Místo věcné ceny
 
Sektor B:
1. Místo 7000,- věcné ceny
2. Místo věcné
3. Místo věcné ceny
 
Nejtěžší ryba závodu 5000,- kc v hotovosti + Trofej

 

 

Závěrečná ustanovení:

- Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!

- pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo. V takovém případě již nebude na Carp Marathon Labe  vpuštěn.

Všichni účastníci Carp Marathonu Labe se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití.

 

Sponzoři míst a sektorů


Sponzor 1.

Sponzor sektoru

ZDE JE PROSTOR PRO
VAŠI REKLAMU!

Video dne

Partneři

Mediální partneři