PROPOSITION

UnitedGermanyRussia

Sponzoři

Mediální partneři

PROPOZICE CM Praha 2018

VIII. Carp marathon Praha 

Je tady již osmý ročník unikátního závodu , který se jako jediný svého druhu koná na řece a takřka v centru  města!

Atmosféra tohoto závodu je naprosto jedinečná!

IMG_1352

Datum konání: 4.8. – 10.8. 2018 – Nonstop

- Startovné 9.000,- Kč za dvou až  trojčlenný tým

Počet týmů: 25

Časový rozvrh

4.8. 2018

17: 00 – 19: 00 – Registrace týmů

19: 00 – Zahájení VIII. Carp marathonu Praha

-  losování sektorů

Registrace proběhne v areálu Kemp Kotva,   Praha 4 – Braník

5.8. 2018

8:00 – 9:00 – losování lovných míst

09:00 – odjezd závodníků na jednotlivá lovná místa

14:00 – start závodu

10.8. 2018

14:00 – konec závodu

16:30 – vyhlášení vítězů

Pravidla Carp marathon Praha

Registrace:

- Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na našem webu. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém k nám dorazí registrační emaily. Obratem Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného.  V případě, že do 10 dnů od data přihlášení, nebude bez důvodné omluvy uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům.

- Zruší-li registrovaný tým registraci po 30. 05. 2018, startovné propadá v plné výši.

Losování:

- Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu, a to v pořadí, ve kterém se jednotlivé týmy registrovaly. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude za něj losovat hlavní rozhodčí.

Vylosovaný sektor si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

- Jako první se losuje pořadí losování sektorů

- Losuje se dle data přihlášení týmu

- Sektory se losují dle vylosovaného pořadí

- Následující den se v druhém kole budou losovat jednotlivá místa v sektorech

Poté každý tým obdrží informační kartu k lovnému místu. V kartě budou informace o lovném místě, mapa lovného místa, jak se na toto místo tým dostane, jaké jsou v blízkém okruhu restaurace (včetně kontaktů na ně), telefonní čísla na pořadatele závodu, hlavního rozhodčího a sektorové rozhodčí.

Bodování:

- Bodované ryby: Kapr od 55 cm včetně, amur od 55 cm včetně. Ryby se zváží a zadokumentují. Všechny ulovené ryby musí být po zvážení a zdokumentování s náležitou opatrností puštěné zpět do vody.

Minimálně jeden člen týmu musí mít mobilní telefon a při ulovení bodované ryby prozvoní sektorového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační cedulí, kde budou údaje o ulovené rybě , zapíše ulovenou rybu do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartě stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.

- V případě, že tým zavolá rozhodčího k měření chycené ryby, která nebude dosahovat stanovené délky (tolerance 1,5 cm), napíše rozhodčí do karty rozhodčího a týmu záznam o ulovení nebodované hlášené ryby. Tento záznam podepíše, jak rozhodčí, tak i zástupce týmu. V případě druhého záznamu o  nebodované  rybě v kartě týmu a rozhodčího,  se týmu nebude bodovat další chycená bodovaná ryba.

Loví se způsobem, chyť a pusť.

DSC_0487

Protest:

- Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise:

 Hlavní pořadatel závodu, hlavní rozhodčí, rozhodčí sektoru, kterého se protest týká a dva kapitáni vylosovaných týmů z daného sektoru. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.

Povolená technika lovu:

- Soutěží dvoučlenná mužstva (mohou mít třetího, který může rovněž chytat a má veškerá práva a povinnosti, jako první dva soutěžící). Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním háčkem. Protihrot je povolen.

- Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!
- Povolen pouze lov na položenou.

- Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety. Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA povoleny. Zarážky imitující partikl jsou zakázány! K vyvážení a k nadzvednutí nástrahy je povoleno pouze plovoucí boilie.

- Partikl jako návnada povolen.

- Používání methodmixu, hlíny, lepidel a obalování olov povoleno.
- Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

- Krmení možné pomocí člunu, ruky,  lopatky, kobry, nebo prakem (košíčkové praky povoleny). Krmení raketou (spombem,  red-mamou, …)

- zavážení povoleno

- zavážecí lodičky povoleny ( na vlastní riziko )

- zdolávání ryb z člunu povoleno

 - při použití člunu doporučujeme záchrannou vestu

DSC_0567

Lovný sektor:

- Před zahajovacím signálem je možné si lovné místo zmapovat pomocí člunu s echolotem, olovnicí nebo zavážecí lodičkou

- Zákaz označování lovného místa jakýmkoliv způsobem.

- Lovné sektory budou vyznačené páskou nebo sprejem.

- V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat následně protest a ryba nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím.

Povinné vybavení:

- Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 70 cm, odháčkovací matrací, dvěma saky k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku mohou být maximálně dvě ryby), vyprošťovačem háčků a člunem (vzhledem ke složité dostupnosti některých míst), záchranná vesta 

Lovný prostor:

- Závodní úsek bude rozdělen na  sektory A a B.

- Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem a kolíky

Pohyb a chování v průběhu závodu:

- Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto odvézt.

Vyhodnocení:

- Vítězí tým s nejvíce kg ulovených ryb.
- V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba, nejdelší ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující čas ulovené první bodované ryby.

Týmy, které se umístí na celkovém prvním, druhém a třetím místě, nemají nárok na cenu za vítěze sektoru.

Finanční výhry se vítězů, vyplatí ihned po vyhlášení vítězů!

1. Místo 50 000,- kc v hotovosti

- věcné ceny
- Poháry
- putovní pohár
2. Místo 30 000,- kc v hotovosti
- věcné ceny
- Poháry
3. Místo 20 000,- kc v hotovosti
- věcné ceny
- Poháry
 
Sektor A:
1. Místo 10 000,- 
2. Místo 5 000,-
3. Místo věcné ceny
 
Sektor B:
1. Místo 10 000,- 
2. Místo 5 000,-
3. Místo věcné ceny
 
Nejtěžší ryba závodu 5000,- kc v hotovosti

4. – 10. Místo: 

- věcné ceny

- Ceny jsou připraveny i pro tým, který chytí první bodovanou rybu, největší počet bodovaných ryb,  nejdelší bodovanou rybu a poslední bodovanou rybu. V případě, že dva týmy budou mít stejný počet (kg, cm nebo bodovaných ryb, rozhoduje o vítězi nejtěžší chycená bodovaná ryba).

- Jako bonus proběhne losování o hodnotnou cenu mezi týmy, kterým se podaří na Carp Marathonu Praha 2017 chytit bodovanou rybu. (Tohoto losování se nemohou zúčastnit týmy, které skončili na 1-3 místě nebo vyhráli sektor). V případě, že vylosovaný tým nebude na závěrečné vyhlašování, bude se losovat další vítěz této ceny. 

DSC_0799

Závěrečná ustanovení:

- Lov kaprů dle Rybářského řádu platného pro samostatný revír Vltava 6 , platného od 1.1.2018. Lovící musí mít platný rybářský lístek a povolenku. Každý tým musí mít platný rybářský lístek a platnou povolenku na revír Vltava 6.

- Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Rozhodčí má právo kdykoliv kontrolovat dodržování pravidel závodu. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!

- pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo. V takovém případě již nebude na Carp Marathon Praha vpuštěn.

- Vzhledem k tomu, že se závod koná na řece, je nutno počítat s možností vysokého průtoku, který by znemožňoval závod uskutečnit. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo na zrušení závodu. V tomto odůvodněném případě vrátí pořadatel přihlášeným týmům zpět 50% hodnoty startovného.

- pořadatel si vyhrazuje právo na základě svého rozhodnutí, odmítnout registrovaný tým, nebo člena registrovaného týmu

Všichni účastníci VIII. Carp Marathonu Praha se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití.

Sponzoři míst a sektorů


Sponzor 1.

Sponzor sektoru

ZDE JE PROSTOR PRO
VAŠI REKLAMU!

Video dne

Partneři

Mediální partneři