PROPOSITION

UnitedGermanyRussia

Sponzoři

Mediální partneři

PROPOZICE CM 2017

VII. Carp marathon Praha 

Je tady již sedmý ročník unikátního závodu , který se jako jediný svého druhu koná na řece a takřka v centru  města!

Atmosféra tohoto závodu je naprosto jedinečná!

IMG_1352

Datum konání: 8.7. – 14.7. 2017 –  závod

Lov 120 hodin nonstop

- Startovné 9.000,- Kč za dvou až  trojčlenný tým

Počet týmů: 32

Časový rozvrh

8.7. 2017

17: 00 – 19: 00 – Registrace týmů

19: 00 – Zahájení Jet Fish VII. Carp marathonu Praha

-  losování sektorů

Registrace proběhne v areálu Kemp Kotva,   Praha 4 – Braník

9.7. 2017

8:00 – 9:00 – losování lovných míst

09:00 – odjezd závodníků na jednotlivá lovná místa

14:00 – start závodu

14.7. 2017

14:00 – konec závodu

16:30 – vyhlášení vítězů

FH_kek

 

Pravidla Carp marathon Praha

Registrace:

- Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na našem webu. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém k nám dorazí registrační emaily. Obratem Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného.  V případě, že do 20 dnů od data přihlášení, nebude bez důvodné omluvy uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům.

- Zruší-li registrovaný tým registraci po 30. 05. 2017, startovné propadá v plné výši.

Losování:

- Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu, a to v pořadí, ve kterém se jednotlivé týmy registrovaly. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude za něj losovat hlavní rozhodčí.  Vylosovaný sektor si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Jako první se losuje pořadí losování sektorů. Losuje se dle data přihlášení týmu.

Sektory se losují dle vylosovaného pořadí.

Následující den se v druhém kole budou losovat jednotlivá místa v sektorech.

Poté každý tým obdrží informační kartu k lovnému místu. V kartě budou informace o lovném místě, mapa lovného místa, jak se na toto místo tým dostane, jaké jsou v blízkém okruhu restaurace (včetně kontaktů na ně), telefonní čísla na pořadatele závodu, hlavního rozhodčího a sektorové rozhodčí.

Bodování:

- Bodované ryby: Kapr od 50 cm včetně, amur od 55 cm včetně. Ryby se zváží a zadokumentují. Všechny ulovené ryby musí být po zvážení a zdokumentování s náležitou opatrností puštěné zpět do vody.

Minimálně jeden člen týmu musí mít mobilní telefon a při ulovení bodované ryby prozvoní sektorového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační cedulí, kde budou údaje o ulovené rybě , zapíše ulovenou rybu do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartě stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.

- V případě, že tým zavolá rozhodčího k měření chycené ryby, která nebude dosahovat stanovené délky (tolerance 1,5 cm), napíše rozhodčí do karty rozhodčího a týmu záznam o ulovení nebodované hlášené ryby. Tento záznam podepíše, jak rozhodčí, tak i zástupce týmu. V případě druhého záznamu o  nebodované  rybě v kartě týmu a rozhodčího,  se týmu nebude bodovat další chycená bodovaná ryba.

Loví se způsobem, chyť a pusť.

DSC_0487

Protest:

- Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise: Hlavní pořadatel závodu, hlavní rozhodčí, rozhodčí sektoru, kterého se protest týká a dva kapitáni vylosovaných týmů z daného sektoru. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.

Lov:

- Lov kaprů dle Rybářského řádu platného pro samostatný revír Vltava 6 , platného od 1.1.2017. Lovící musí mít platný rybářský lístek a povolenku. Zahraniční účastníci musí mít také platný rybářský lístek ve své zemi.

Povolená technika lovu:

- Soutěží dvoučlenná mužstva (mohou mít třetího, který může rovněž chytat a má veškerá práva a povinnosti, jako první dva soutěžící). Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním háčkem. Protihrot je povolen.

- Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!
- Povolen pouze lov na položenou.

- Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety. Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA povoleny. Zarážky imitující partikl jsou zakázány! K vyvážení a k nadzvednutí nástrahy je povoleno pouze plovoucí boilie.

- Partikl jako návnada povolen.

- Používání methodmixu, hlíny, lepidel a obalování olov povoleno.
- Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

- Krmení možné pomocí člunu, ruky,  lopatky, kobry, nebo prakem (košíčkové praky povoleny). Krmení raketou (spombem,  red-mamou, …)

- zavážení povoleno

- zdolávání ryb z člunu povoleno

 - při použití člunu doporučujeme záchrannou vestu

DSC_0567

Lovný sektor:

- Před zahajovacím signálem je možné si lovné místo zmapovat pomocí člunu s echolotem, olovnicí nebo zavážecí lodičkou

- Zákaz označování lovného místa jakýmkoliv způsobem.

- Lovné sektory budou vyznačené páskou nebo sprejem.

- V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat následně protest a ryba nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím.

Povinné vybavení:

- Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 70 cm, odháčkovací matrací, dvěma saky k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku mohou být maximálně dvě ryby), vyprošťovačem háčků a člunem (vzhledem ke složité dostupnosti některých míst), záchranná vesta 

Lovný prostor:

- Závodní úsek bude rozdělen na  sektory po. Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem, vyznačeny budou též v mapě závodního úseku na internetových stránkách a na plakátu v areálu závodu.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

- Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto odvézt.

Vyhodnocení:

- Vítězí tým s nejvíce kg ulovených ryb.
- V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba, nejdelší ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující čas ulovené první bodované ryby.

Týmy, které se umístí na celkovém prvním, druhém a třetím místě, nemají nárok na cenu za vítěze sektoru.

Finanční výhry se vítězů, vyplatí ihned po vyhlášení vítězů!

1. Místo 50 000,- kc v hotovosti

- věcné ceny
- Poháry
- putovní pohár
2. Místo 30 000,- kc v hotovosti
- věcné ceny
- Poháry
3. Místo 20 000,- kc v hotovosti
- věcné ceny
- Poháry
 
Sektor A:
1. Místo 10 000,- 
2. Místo 5 000,-
3. Místo věcné ceny
 
Sektor B:
1. Místo 10 000,- 
2. Místo 5 000,-
3. Místo věcné ceny
 
Nejtěžší ryba závodu 5000,- kc v hotovosti

4. – 10. Místo: 

- věcné ceny

- Ceny jsou připraveny i pro tým, který chytí první bodovanou rybu, největší počet bodovaných ryb,  nejdelší bodovanou rybu a poslední bodovanou rybu. V případě, že dva týmy budou mít stejný počet (kg, cm nebo bodovaných ryb, rozhoduje o vítězi nejtěžší chycená bodovaná ryba).

- Jako bonus proběhne losování o hodnotnou cenu mezi týmy, kterým se podaří na Carp Marathonu Praha 2017 chytit bodovanou rybu. (Tohoto losování se nemohou zúčastnit týmy, které skončili na 1-3 místě nebo vyhráli sektor). V případě, že vylosovaný tým nebude na závěrečné vyhlašování, bude se losovat další vítěz této ceny. 

DSC_0799

Závěrečná ustanovení:

- Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Rozhodčí má právo kdykoliv kontrolovat dodržování pravidel závodu. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!

- pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo. V takovém případě již nebude na Carp Marathon Praha vpuštěn.

- Vzhledem k tomu, že se závod koná na řece, je nutno počítat s možností vysokého průtoku, který by znemožňoval závod uskutečnit. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo na zrušení závodu. V tomto odůvodněném případě vrátí pořadatel přihlášeným týmům zpět 50% hodnoty startovného.

- pořadatel si vyhrazuje právo na základě svého rozhodnutí, odmítnout registrovaný tým, nebo člena registrovaného týmu

Všichni účastníci VII. Carp Marathonu Praha se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití.

Sponzoři míst a sektorů


Sponzor 1.

Sponzor sektoru

ZDE JE PROSTOR PRO
VAŠI REKLAMU!

Video dne

Partneři

Mediální partneři