PROPOSITION

UnitedGermanyRussia

Sponzoři

Mediální partneři

Pravidla

3286-anaconda

Anaconda Little Carp Marathon Praha

V sezoně 2014/2015 se budou konat 4 kvalifikačních kola Anaconda Little Carp Marathonu Praha na soukromých nebo svazových revírech, kterého se budou moci zúčastnit děti od 6 – 14 let. Cílem této akce je umožnit dětem zarybařit si na dobře zarybněných revírech, setkat se známými osobnostmi z rybářského prostředí a dát jim příležitost zasoutěžit si o zajímavé ceny, poháry, medaile a diplomy.

Dvacet nejúspěšnějších dětí z 4 kvalifikačních kol následně postoupí do závěrečného 5. závodu, kde se bude soutěžit o čest, slávu, hodnotné ceny, poháry, diplomy a také volné startovné na Carp Marathon Praha 2015. Toto oprávnění získá vítěz závěrečného závodu, který bude moci zdarma startovat v doprovodu až dvou osob (jedna musí být starší 18 let) na 5. Carp Marathonu Praha 2015.

V případě, že se některý závodník nebude moci zúčastnit závěrečného závodu, jeho místo zaujme další závodník v pořadí, ze stejného kvalifikačního kola. Pokud se nebude moci zúčastnit žádný závodník, který v daném kole ulovil alespoň jednu rybu, bude startovní místo nabídnuto závodníkovi z jiného kola. Výběr závodníka je plně na pořadateli závodu.

1069808_68ae8

Registrace:

Dítě se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je v horní pravé části našeho webu. Kde v předmětu zprávy vybere Anaconda Little Carp Marathon Praha, číslo závodu, kterého se chcete zúčastnit (1,2,3,4). Přihlásit se je možné také telefonicky. Kontaktní telefonní čísla naleznete na našem webu www.cm-praha.cz v sekci KONTAKTY. Děti budou registrovány v pořadí, v jakém k nám dorazí registrační emaily. Celkem se každého kola může zúčastnit maximálně 20 dětí ve věku od  6 do 14 let (do dovršení 15 roku).

Losování:

Losuje se pouze jednou a to v pořadí, ve kterém se děti postupně registrovali. Dítě, které se nedostaví k prezentaci včas, bude losovat ze zbylých míst po skončení losování. Vylosované místo si není možné mezi dětmi vzájemně měnit.

Lovný sektor:

Lovná místa budou vyznačena cedulí s číslem lovného místa, případně páskami.  V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa a dojde k zamotání udice sousedního závodníka, může tento tým podat následně protest a ryba nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím.

Doprovodná osoba:

U dítěte ve věku od 6-9 let (do dovršení 10 roku), může doprovodná osoba pomáhat dítěti s veškerou manipulací s pruty (zdolávání, nahazování, atd..), avšak nesmí převzít veškerou iniciativu. Je to soutěž pro děti! U dětí od 10 – 14 (do dovršení 15 roku) nesmí doprovodná osoba dítěti nahazovat pruty ani zdolávat chycené ryby (v případě nutnosti může rodič zasáhnout a může chycenou rybu zdolat, avšak ryba nebude počítána). Veškerá další pomoc dítěti je povolena.

Povinné vybavení:

Každé dítě musí být vybaveno vhodným rybářským podběrákem, odháčkovací matrací (karimatkou nebo jinou podložkou), vyprošťovačem háčků, případně sakem nebo plátěným vezírkem.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty. Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto odvézt.

Protest:

Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 100.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise. Členové komise: Hlavní pořadatel závodu, hlavní rozhodčí, rozhodčí.

Vyhodnocení:

Vítězí závodník s nejvíce centimetrů ulovených ryb. V případě rovnosti centimetrů rozhoduje o pořadí nejdelší ulovená ryba, nejtěžší ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující čas ulovené první bodované ryby. V případě rovnosti centimetrů u nejdelší bodované ryby rozhoduje o konečném vítězi vždy další nejdelší bodovaná ryba.  Závodník, který se umístí na celkovém prvním, druhém, třetím místě a závodník, který chytí nejtěžší rybu, získají poháry, diplomy a věcné ceny od našich sponzorů.

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili přihlášením na tento závod a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení závodníka ze závodu!

pokud bude po registraci některý závodník nebo jeho doprovod přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, atd.) bude závodník a jeho doprovod vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

Všichni účastníci Anaconda Little Carp marathonu Praha 2015 se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití.

Sponzoři míst a sektorů


Sponzor 1.

Sponzor sektoru

ZDE JE PROSTOR PRO
VAŠI REKLAMU!

Video dne

Partneři

Mediální partneři