PROPOSITION

UnitedGermanyRussia

Sponzoři

Mediální partneři

Pravidla

Kvalifikace

na

 Carp Marathon Praha 2015

Chcete porovnat své síly a zkušenosti s profesionálnímy i amatérskýmy týmy z Čech a ze zahraničí, nebo si jen vyzkoušet na vlastní kůži, jaké je to závodit na řece, v centru Prahy a v ruchu tohoto velkoměsta?

Ano? Přinášíme Vám tedy jedinečnou možnost, jak se těchto závodů zúčastnit.

DSC_0799

V sezoně 2014/2015 se budou konat 4 kvalifikační kola na 5. Carp Marathonu Praha 2015 na soukromých revírech, kterých se budou moci zúčastnit všichni bez vyjímky, ale minimálně jednomu  členu týmu musí 18 a více . Rozhodli jsme se, že nebudeme dělat rozdíly v tom, zda je tým sponzorovaný, nebo má pouze slevy na rybářské krmení. Předejdeme tak zbytečným dohadům, jelikož je to těžko prokazatelné. Věříme ale, že si naše závody plně užijete.  

Pokud se tým přihlásí na 5. Carp Marathon Praha, nesmí se zúčastnit kvalifikačních závodů. V každém týmu musí být minimálně dva rybáři. Start závodního týmu pouze s jedním účastníkem je zakázán.

 Cílem této akce je dát běžným rybářům možnost, zasoutěžit si mezi sebou za přijatelnou cenu a s možností úlovků krásných ryb, které se na jednotlivých vodách nachází. Navíc nejúspěšnější z nich získají finanční ocenění, poháry, diplomy, medaile a zajímavé ceny od našich partnerů. Týmy, které se umístí na 1-4 místě, postupují na závěrečný 5 závod a nesmí se již dalších kvalifikačních kol zúčastnit.

16 nejúspěšnějších týmů ze 4 kvalifikačních kol následně postoupí do závěrečného 5. závodu, kde se bude soutěžit o čest, slávu, hodnotné ceny, poháry, diplomy a také volné startovné na Carp Marathon Praha 2015.  Toto oprávnění získá vítěz závěrečného závodu, který bude moci zdarma startovat na 5. Carp Marathonu Praha. 

V případě, že se některý tým nebude moci zúčastnit závěrečného závodu, jeho místo zaujme další tým v pořadí, ze stejného kvalifikačního kola, který však neskončí na horším než šestém místě. Pokud se z daného kola nebude moci zúčastnit žádný z týmů, který se umístil na 1-7 místě, bude startovní místo nabídnuto jinému týmu, který se umístil na 5-7 místě v jiném soutěžním kole. Rozhodnutí o výběru je plně v kompetenci pořadatele závodu.

Registrace:

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je v horní pravé části našeho webu. Kde v předmětu zprávy uvede KVALIFIKACE a číslo závodu, kterého se chtějí zúčastnit (1,2,3,4). Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém k nám dorazí registrační emaily. Obratem Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 4000,- Kč.  V případě, že do 7 dnů od data přihlášení, nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Tyto podmínky platí i pro týmy, které se kvalifikují na rozhodující závod. 

Losování:

První se losuje pořadí, ve kterém se budou následně losovat lovná místa a to v pořadí, v jakém se týmy postupně registrovali. Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu. Následně si v druhém kole, dle vylosovaného pořadí, vylosuje každý tým číslo lovného místa. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude losovat ze zbylých míst po skončení losování. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Protest:

Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise:

Hlavní pořadatel závodu, hlavní rozhodčí, rozhodčí sektoru a dva vylosovaní kapitáni. Dále budou pozváni k podání vystvětlení  také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.

Lovný sektor:

Lovné sektory budou vyznačené páskou. Vstupovat do lovného místa během závodů smí rozhodčí a pořadatel. Ostatní osoby pouze se souhlasem členů týmu v daném lovném místě.

V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat následně protest a ryba nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím.

Pokud je na kvalifikačním kole povolen člun po celou dobu závodu, je možné ho využít, jak na zavážení, zakrmování, tak i na zdolávání.

Povinné vybavení:

Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 70 cm, odháčkovací matrací, dvěma saky k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku mohou být maximálně dvě ryby), vyprošťovačem háčků.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto odvézt.

Vyhodnocení:

- Vítězí tým s nejvíce kg ulovených ryb.
- V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba, nejdelší ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující čas ulovené první bodované ryby.

Závodí se o:

  1. místo – ……….., poháry, medaile, diplomy + věcné ceny
  2. místo – ………... poháry, medaile, diplomy + věcné ceny
  3. místo –…………, poháry, medaile, diplomy + věcné ceny

V případě, že dané kolo nebude sponzorovat žádná společnost, nebudou součástí výher věcné ceny.

Tým s nejdelší nebo nejtěžší  ulovenou rybou (upřesněno v propozicích každého závodu) získá diplom a pohár.

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!

Tým, který se nebude moci závodu zúčastnit a již uhradil startovné, tak mu bude vráceno startovné pouze v případě, že bude nahrazen jiným týmem.

Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

Všichni účastníci kvalifikace Carp marathonu Praha 2015 se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu na majetku či na zdraví.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití.

Sponzoři míst a sektorů


Sponzor 1.

Sponzor sektoru

ZDE JE PROSTOR PRO
VAŠI REKLAMU!

Video dne

Partneři

Mediální partneři